De Parel aan de Amstel

De oorspronkelijke Thamerkerk stond in de buurtschap Thamen ter hoogte van de tegenwoordige Europarei (de flats) en was als hervormde kerk al in gebruik toen de reformatie slechts enkele tientallen jaren oud was. Er woonden vissers en turfstekers, die in dit drassige gebied aan de kost moesten zien te komen. In de 17e eeuw kreeg ook het kerkje problemen met de waterhuishouding. De doden werden als het ware in de kerk ‘œte water gelaten’. Het lage veenland werd steeds minder aantrekkelijk om er te wonen en de bewoners vestigden zich aan de oevers van de Amstel, in de zogenaamde Vinckenbuurt. Van hieruit was het goed handel drijven via de rivier de Amstel. Hier werd in 1663 een nieuwe kerk in gebruik genomen. Deze kerk heeft dienst gedaan tot circa 1834, toen het de hoogste tijd werd voor nieuwbouw. De gemeenteleden durfden bijna niet meer in hun banken te blijven zitten als het stevig waaide, uit angst dat de muren om zouden gaan.

dwarsdoorsnee Thamerkerk

dwarsdoorsnee Thamerkerk

In 1834 werd de eerste steen gelegd voor de huidige Thamerkerk en werd de kerk in de zgn. neoclassicistische stijl gebouwd.

In de kerk valt het tongewelf op, versierd met rozetten en een symmetrische belijning in Biedermeierstijl. Op 6 april 1835 werd de kerk feestelijk in gebruik genomen. Sindsdien is het interieur van de kerk meerdere malen gewijzigd. In 1917 werd het orgel verplaatst naar de wand achter de kansel, waardoor er meer ruimte voor de gemeenteleden kwam. Aan het begin van de zestiger jaren werden het doophek en enkele banken verwijderd, waardoor de kerkgangers meer zicht op het liturgische gebeuren kregen. Het orgel, gebouwd in 1785 door Johannes van Harteveld, orgelbouwer te Amsterdam, stond al in de vorige kerk en is enkele malen gerestaureerd.

In 1852 moest de oude klok worden vervangen. Er werd een klok uit 1659 van de beroemde klokkengieter F. Hemony aangeschaft.

model van de klok uit 1659

Sinds 1992 heeft de kerk een multifunctioneel karakter. In dat jaar werd de kerk gerestaureerd en ingrijpend verbouwd. In 2011 vond de laatste interne verbouwing plaats. Op zon- en hoogtijdagen zijn er kerkdiensten voor de Protestantse Gemeente Uithoorn en op de overige dagen wordt de ruimte gebruikt voor talloze culturele en maatschappelijke doelen, concerten, huwelijkssluitingen, dansavonden, vergaderingen, feesten etc. De Thamerkerk wordt beheerd door de Stichting Beheer Historisch Erfgoed Uithoorn met enerzijds als doel deze kerk, officieel een Rijksmonument, voor de Uithoornse samenleving te behouden en anderzijds als multifunctioneel centrum door de Uithoornse samenleving te laten gebruiken.

het orgel uit 1785

het orgel uit 1785